fbpx
Meniu Închide

Condiții generale – MEANGIRLS

 

Definiții

MEANGIRLS – Denumire convențională ce face referire la CABINA CINCI ADVERTISING S.R.L.

SITE – prin Site se va înțelege Domeniul www.meangirls.ro, subdomeniile acestuia și întreg conținutul domeniului sau subdomeniilor.

 

Prin conținut, în sensul prezentelor termeni și condiții se vor înțelege următoarele:

 

 • orice informație aflată pe SITE care poate fi vizitată, vizualizată sau altfel accesată prin utilizarea unui echipament numeric;
 • conținutul oricărui e-mail trimis, de către MEANGIRLS, clienților săi prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație transmisă prin orice mijloc, de către un angajat al MEANGIRLS, către oricare dintre clienții Site-ului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu, de către aceștia;
 • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de MEANGIRLS într-o anumită perioadă;
 • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care MEANGIRLS are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la MEANGIRLS, sau alte date privilegiate ale acesteia.

 

CAMPANIE – acțiunea de a expune în scop comercial, exclusiv în mod electronic și doar prin intermediul site-ului a unui număr finit de produse având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioada limitata de timp stabilita de către MEANGIRLS.

 

SERVICIU – serviciul de comerț electronic, în sensul acordării posibilității clientului să contacteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice.

 

MEMBRU – Persoana fizică ce obține acces la conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către MEANGIRLS (electronic, telefonic, etc), în baza unui acord de utilizare existent între MEANGIRLS și acesta și care necesita crearea și utilizarea unui CONT.

 

CONT – ansamblul format dintr-o adresa de e-mail și o parola care permit unui singur MEMBRU accesul la zone restricționate ale SITEULUI prin care se face accesul la SERVICIU/contractare.

 

CLIENT – Persoana fizică ce are calitatea de MEMBRU MEANGIRLS și/sau persoana care a plasat cel puțin o comanda pe site.

 

DOCUMENT – prezentele Termeni și Condiții

 

CONTRACT la distanță – conform definiției cuprinse în O.G. 34/2014 orice contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;

 

NEWSLETTER / ALERTĂ – mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronica (e-mail, SMS), asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de către MEANGIRLS într-o anumita perioadă, fără nici un angajament din partea MEANGIRLS cu referire la informațiile conținute de acesta.

 

TRANZACTIE – încasare sau rambursare a unei sume rezultată din vânzarea sau promisiunea de vânzare a unui produs / serviciu de către MEANGIRLS către Client, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către MEANGIRLS, indiferent de modalitatea de livrare;

 

General

2.1. Prin intermediul termenilor și condițiilor se stabilește modul de utilizare a Sitului/Conținutului/Serviciului de către Membru sau Client, în cazul în care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat intre MEANGIRLS și acesta.

 

2.2. Folosirea, inclusiv dar nelimitându-se la accesarea, vizitarea și vizualizarea, Conținutului/Serviciului, implică aderarea Membrului sau Clientului la prezentele termeni și condiții în afara de cazul în care conținutul respectiv nu are condiții de folosire distinct formulate.

 

2.3. Accesul la Serviciu se face exclusiv prin accesarea sitului public disponibil www.meangirls.ro.

 

2.4. Prin folosirea Sitului/Conținutului/Serviciului, Membrul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg din folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice alta natura produse Sitului, Conținutului, Serviciului, MEANGIRLS sau oricărui terț cu care MEANGIRLS are încheiate contracte, în conformitate cu legislația Romana în vigoare.

 

2.5. În cazul în care Clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat pentru prezentele Termeni și Condiții, se va considera ca respectivul Client a renunțat la: accesul la Serviciu, alte servicii/produse oferite de MEANGIRLS prin intermediul Site-ului, primirea newslettere-lor/alertelor și/sau comunicărilor din partea MEANGIRLS de orice natura (poștă electronica, apel telefonic, SMS etc), fără nicio garanție ulterioara din partea MEANGIRLS, sens în care MEANGIRLS va șterge toate datele care fac referire la acesta din baza sa de date, fără nicio obligație ulterioara a vreunei parți una față de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată pretinde celeilalte daune-interese în maxim 30 de zile de la notificarea scrisa a clientului.

 

2.6. Cu toate acestea, Clientul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a nu fi de acord și/sau a nu accepta documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment.

 

2.7. Pentru a-și exercita dreptul prevăzut la art. 2.5, clientul poate să contacteze MEANGIRLS, sau să folosească legăturile din conținutul primit de la MEANGIRLS destinate acestui scop.

 

2.8. Clientul nu poate sa revoce acordul exprimat în favoarea Documentului pe durata derulării unui Contract sau până în momentul în care acesta nu va achita contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de MEANGIRLS.

 

2.9. În cazul în care Clientul a achitat contravaloarea tuturor Contractelor încheiate cu MEANGIRLS și își revoca acordul exprimat în favoarea Documentului durata derulării unei Comenzi, Clientul va indica motivele revocării acordului. Daca în urma revocării acordului, clientul solicită în mod expres și neechivoc anularea comenzilor aflate în derulare, MEANGIRLS nu este obligată să le anuleze și/sau sa ramburseze clientului sumele achitate.

2.10. Acest Site este adresat doar Membrilor/Clienților persoane fizice care au cel puțin 18 ani, care au parcurs etapele înregistrării corespunzătoare și care nu au fost suspendați sau înlăturați de către MEANGIRLS, indiferent de motivul suspendării sau al înlăturării. Posibilitatea de a comanda online este disponibilă doar persoanelor cu domiciliul în Romania.

 

Conținut

3.1.Continutul prezentului SITE este proprietatea exclusiva a MEANGIRLS, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

 

3.2. Membrul sau Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intra în conflict cu termenii și condițiile site-ului

 

3.3. Niciun conținut transmis către Membru sau Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuala din partea MEANGIRLS și/sau al angajatului MEANGIRLS care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

 

3.4. Este interzisa orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

 

Contact

4.1. MEANGIRLS publică pe site, datele de identificare și contact, actualizate spre informarea Clienților sau Membrilor.

 

4.2. Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe site, Membrul sau Clientul permite MEANGIRLS să îl contacteze prin orice mijloc disponibil, incluzând și mijloacele electronice, respectiv posta electronica (e-mail, SMS).

 

4.3. Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în nici un fel un angajament din partea MEANGIRLS de a contacta Membrul sau Clientul.

 

4.4. MEANGIRLS își rezervă dreptul de a nu răspunde solicitărilor de orice natură, care nu au legătură cu produsele/serviciile prezente pe site sau cu un contract încheiat cu un Membru sau Client, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, apel telefonic, SMS, etc).

 

Newslettere și alerte

5.1. în momentul în care, Membrul sau Clientul își creează un Cont pe Site, acceptă Documentul (Termeni și Condiții), se va considera că și-a exprimat acordul cu privire la primirea de newslettere și/sau alerte din partea MEANGIRLS, transmise prin posta electronica (e-mail, SMS) și/sau apel telefonic. Opțiunea cu privire la acordul emis de către Client sau Membru, poate fi modificata în orice moment, cu respectarea prevederilor art. 5.3.

 

5.2. Datele preluate de la un Membru sau Client, în scopul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor, pot și vor fi folosite de către MEANGIRLS în limitele Politicii de confidențialitate.

 

5.3. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor de catre Membru sau Client se poate face în orice moment prin solicitarea transmisa MEANGIRLS, de către Membru sau Client;

 

5.4. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru document.

 

5.5. MEANGIRLS nu va include în newslettere și/sau alertele transmise Membrului sau Clientului, nici un alt fel de material publicitar sub forma de conținut care să facă referire la vreun terț care nu este partener al MEANGIRLS, la momentul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor.

 

Politica de confidențialitate

6.1. MEANGIRLS colectează date cu caracter personal pe paginile Siturilor sale, numai cu acordul voluntar al Membrului sau al Clientului, în următoarele scopuri:

 

 • validarea, expedierea și facturarea comenzilor către acesta;
 • rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către acesta;
 • pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;
 • trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS) și/sau prin apel telefonic;
 • contactarea acestuia, la cererea sa voluntara;
 • contactarea acestuia, în chestiuni de Relații cu Clienții;

Prin crearea Contului, fiecare Membru sau Client si-a exprimat consimțământul că MEANGIRLS sa colecteze și sa administreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor GDPR.

 

Oricare Membru sau Client are dreptul de a obține de la MEANGIRLS, printr-o cerere scrisa, semnata și datata, în mod gratuit:

 

 • confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta
 • după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conforma legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
 • notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. b) sau c), daca aceasta notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

În virtutea înregistrării voluntare pe situl MEANGIRLS sau a accesării (comandării) produselor/serviciilor MEANGIRLS, Membrul sau Clientul este de acord cu (își dă consimțământul pentru) procesarea datelor cu caracter personal de către MEANGIRLS în propriul sistem informatic, atât manual cât și automat, în scopurile enunțate la punctul 6.1, în conformitate cu GDPR privind protecția și prelucrarea datelor personale. Dacă Membrul sau Clientul nu este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de către MEANGIRLS, acesta are dreptul de a nu utiliza website-ul și de a nu oferi companiei MEANGIRLS date cu caracter personal.

 

Oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulara, prin transmiterea către MEANGIRLS a unei cereri întocmită în forma scrisă, datata și semnata ca date care o vizează sa facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care exista dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.

 

Oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fara nici o justificare prin transmiterea către MEANGIRLS a unei cereri întocmită în forma scrisă, datată și semnată, ca datele care o vizează sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau sa fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

 

6.2. Clientul are dreptul de a se opune, colectării datelor sale personale și sa solicite ștergerea acestora, revocându-si astfel acordul dat pentru document, și renunțând astfel la orice drept implicit specificat în acesta și fără nicio obligație ulterioara a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată pretinde celeilalte daune-interese.

 

6.3. Pentru exercitarea drepturilor conform art. 6.2, Clientul sau Membrul se va adresa MEANGIRLS, prin orice mijloc de comunicare scrisă.

 

6.4. În cazul în care Clientul optează pentru plata online a contravalorii comenzilor, sunt acceptate cardurile VISA și Master Card, emise de instituțiile bancare, cu condiția ca băncile emitente sa le fi activat pentru plata online.

 

6.5. MEANGIRLS nu solicita și nu stochează nici un fel de informații referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Clientului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plata online.

 

6.6. Politica de confidențialitate MEANGIRLS se refera doar la datele furnizate voluntar de către Client sau Membru exclusiv pe site. MEANGIRLS nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicata de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara sitului.

 

6.7. MEANGIRLS se obligă ca datele colectate ale Clientului/Membrului sa fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și sa nu facă publică, sa vândă, închirieze, licențieze, transfere, etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Membrului/Clientului vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.

 

6.8. Excepție de la prevederile art. 6.7 va face situația în care transferul / accesarea / vizualizarea / etc este ceruta de către organele abilitate în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la data producerii evenimentului.

 

6.9. Procesatorul/procesatorii de carduri bancare agreat(i) de către MEANGIRLS are(au) dreptul de a accesa/vizualiza orice tip de date/documente, generate în urma unei comenzi emise, comenzi anulate, contract, contract anulat sau al unui contract onorat, pentru a investiga oricare Tranzacție, în cazul în care aceasta exista.

 

6.10. MEANGIRLS garantează ca datele personale ale unui client/utilizator/membru, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai pana la soluționarea problemei comunicate de acesta, după care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.

 

6.11. MEANGIRLS nu răspunde pentru defecțiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este găzduită baza de date care conține aceste date cu caracter personal.

 

Politica de vânzare online

7.1. Accesul la serviciu

 

7.1.1. Accesul la serviciu este permis oricărui Membru care posedă sau își creează un Cont sau oricărui Client ce va apela la varianta de comandă rapidă (fără cont)

7.1.2. Pentru a i se permite accesul la serviciu, Membrul va trebui sa accepte Termenii și Condițiile ce reglementează raportul juridic dintre MEANGIRLS și client/membru

7.1.3. MEANGIRLS își rezerva dreptul de a restricționa sau exclude accesul Clientului la Serviciu, și/sau la unele dintre modalitățile de plată acceptate și de a șterge sau restricționa Contul acestuia, în limitele legii, în cazul în care considera ca în baza conduitei sau a activității Clientului pe site, accesul și existenta Contului acestuia ar putea prejudicia sau prejudiciază în vreun fel MEANGIRLS. Clientul se poate adresa, în scris, Departamentului de Relații cu Clienții al CABINA CINCI ADVERTISING SRL, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor susmenționate.

7.1.4. Fiecare Membru poate avea un singur Cont. Este interzisa partajarea unui Cont intre mai mulți Membri/Clienți.

7.2. Produse și servicii

 

7.2.1. MEANGIRLS poate publica pe site informații despre produse, servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care MEANGIRLS are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumita perioada și în limita stocului disponibil.

7.2.2. Produsele și/sau serviciile achiziționate prin intermediul serviciului sunt destinate exclusiv uzului personal al Clientului.

7.2.3. MEANGIRLS poate limita unuia sau mai multor Clienți, capacitatea de achiziționare a unor produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat, în condițiile art. 7.1.

7.2.4. Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) și includ TVA.

7.2.7. Facturarea produselor achiziționate se va emite exclusiv în LEI. în cazul în care plata se efectuează prin card bancar, MEANGIRLS va debita contul curent al Clientului cu sumele reprezentând contravaloarea produselor comandate, ulterior transmiterii către acesta din urma a confirmării comenzii.

7.2.8. În cazul plaților online MEANGIRLS nu este / nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitenta a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de moneda națională. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poarta numai Clientul.

7.2.9. Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor și/sau serviciilor disponibile pe site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea MEANGIRLS, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

7.2.10. în descrierea produselor și/sau serviciilor MEANGIRLS își rezerva dreptul de a utiliza și alte produse (accesorii / etc.) care pot sa nu fie incluse în costurile produselor respective.

 

7.3. Comanda online

 

7.3.1. Clientul poate efectua comenzi de produse comercializate la un moment dat, exclusiv pe site, prin adăugarea produsului/produselor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un produs este disponibil pentru achiziție în măsura în care exista pe stoc. Adăugarea unui produs în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării comenzii, nu atrage după sine rezervarea automată a respectivului produs.

7.3.2. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii, denumită în cadrul acestui document și comanda emisa.

7.3.3. Prin finalizarea comenzii, Clientul consimte ca MEANGIRLS poate sa îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de MEANGIRLS și prevăzut în cadrul prezentului Document, în orice situație în care este necesara contactarea Clientului.

7.3.4. MEANGIRLS poate denunța unilateral comanda efectuata de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligație ulterioara a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată sa pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

7.3.4.1. neacceptarea de către banca emitenta a cardului Clientului, a tranzacției, în cazul plății online;

7.3.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de MEANGIRLS, în cazul plății online;

7.3.4.3. datele furnizate de către Client, pe site sunt incomplete sau incorecte;

7.3.4.4. activitatea Clientului pe site poate și/sau produce daune de orice natura, sau prejudiciază în orice fel MEANGIRLS și/sau partenerii acestuia;

7.3.4.5 realizarea a mai mult de o încercare de livrare consecutive, eșuată;

7.3.5. Clientul poate renunța la o comanda efectuată, atunci când este contactat în conformitate cu art. 7.3.3.;

7.3.6. în cazul în care Clientul renunță în cadrul termenului legal de retragere din contract, la o comanda efectuată, pentru care plata a fost efectuata cu card bancar și în care banca emitenta a cardului Clientului a virat sumele achitate în contul MEANGIRLS, suma aceasta va fi returnata de către MEANGIRLS în maximum 30 zile calendaristice de la data la care aceasta din urma a luat la cunoștință acest fapt, în contul IBAN indicat în scris de către Client.

7.3.7. în cazul în care un produs comandat de către Client, efectuând în prealabil o plata cu card bancar nu poate fi livrat de către MEANGIRLS, din culpa sa sau din culpa unui terț, MEANGIRLS va informa clientul asupra acestui fapt și va depune toate diligentele legale pentru recuperarea sumei și returnarea în contul Clientului, în termen de 14 zile lucrătoare de la recuperarea acestei sume, dacă recuperarea se impune.

7.3.8. Clientul nu are dreptul de a modifica conținutul unei comenzi după ce aceasta a fost pregătită sau expediata.

7.3.9. Detaliile de livrare a produselor incluzând dar nelimitându-se la timpul necesar livrării nu constituie o obligație contractuala din partea MEANGIRLS, fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciata în orice mod de pe urma încălcării acestora.

7.3.10. în cazul în care un Client își modifica datele personale, folosind formularele disponibile pe site, toate comenzile în derulare existente la acel moment, își păstrează datele definite/acceptate de către Client după momentul efectuării modificării, luându-se în considerare pentru livrare și contact, noile date modificate corespunzător.

7.4. Comanda telefonica

 

7.4.1. Clientul / Membrul MEANGIRLS poate efectua comenzi telefonice.

7.5. Transport

 

7.5.1. Livrarea către Client a produselor/serviciilor achiziționate, este efectuată prin intermediul unei firme de curierat rapid. Firma de curierat rapid, prelucrează date cu caracter personal ale Clientului MEANGIRLS, exclusiv pentru prestarea serviciilor de transport a produselor achiziționate de aceștia de pe website-ul companiei și numai cu respectarea întocmai a prezentului document Termeni și Condiții MEANGIRLS. De asemenea, terții parteneri ai firmei de curierat rapid, mandatați pentru îndeplinirea serviciilor de transport, care procesează date cu caracter personal ale Clienților MEANGIRLS, sunt ținuți la respectarea întocmai a termenilor și condițiilor legii cu privire la siguranța prelucrării datelor cu caracter personal și a prezentului document Termeni și Condiții MEANGIRLS. În acest sens, firma de curierat rapid poate contacta Clienții MEANGIRLS prin orice mijloc de comunicare (e-mail, telefon, SMS) în limitele și în scopul prevăzut în prezentul articol.

7.5.2. Livrările se vor efectua, în medie, în 10 zile de la efectuarea comenzii. În cazul în care produsul va fi livrat cu depășirea termenului susmenționat, MEANGIRLS va informa Clientul prin E-mail, în termen de 7 zile de la lansarea comenzii, iar Clientul poate renunța la comanda, fără a avea dreptul de a solicita daune interese.

7.6. Refuzul recepționarii coletului și Returnarea produselor

 

7.6.1. Clientul MEANGIRLS poate refuza recepționarea coletului ce conține produsele achiziționate prin intermediul unui Contract, sau, după caz, poate returna produsele, în următoarele situații:

– 7.6.1.1. Coletul prezinta deteriorări severe;

 

– 7.6.1.2. Produsele au fost livrate / facturat greșit;

 

– 7.6.1.3. Produsele prezinta defecte de fabricație;

 

– 7.6.1.4 Produsele nu corespund descrierii;

 

– 7.6.1.5. Consumatorul are dreptul sa notifice în scris MEANGIRLS ca renunță la cumpărare, cu respectarea termenului de 14 zile calendaristice de la primirea produsului conform prevederilor OG 34/2014 și cu condiția nedesigilarii coletului.

 

– 7.6.1.6. Având în vedere ca produsele comercializate de MEANGIRLS, sunt produse ce sunt exceptate de la dreptul de retragere, conform art. 16 din OG 34/2014, deoarece sunt produse de lenjerie intima ce nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă, sens în care clientul nu mai este îndreptățit la returnare decât în condițiile în care după desigilarea coletului, în colet va găsi un alt produs sau o alta mărime a produsului, față de cel/cea comandată de acesta.

 

7.6.2. Clientul se obliga sa notifice MEANGIRLS, intenția sa de a returna produsele achiziționate, prin orice mijloc de comunicare scrisa (e-mail/fax/etc) în termen de maxim 14 zile calendaristice de la primirea produselor și/sau serviciilor.

7.6.3. Clientului care a notificat MEANGIRLS conform art 7.8.2, îi revine responsabilitatea de a se asigura ca produsele la care a făcut referire vor fi returnate în maxim 14 zile calendaristice, în caz contrar, MEANGIRLS considerând cererea nefondata/invalida și poate refuza returul.

7.6.4. În cazul rambursării contravalorii produsului, aceasta se va face în cel mult 14 zile calendaristice de la confirmarea returului.

7.6.5. În cazul înlocuirii produsului cu unul având mărimea nou comandata, înlocuirea se va face în condițiile și limitele unei comenzi normale.

7.6.6. Contravaloarea serviciilor suplimentare incluzând, dar nelimitându-se la transportul produselor, achitata de către client, nu se rambursează.

7.6.7. În toate cazurile, cheltuielile de returnare/re-expediere vor fi suportate de către client excepție făcând situațiile prezentate la punctele 7.6.1.1; 7.6.1.2; 7.6.1.3 precum și în cazul lipsei conformității, situație în care MEANGIRLS va suporta contravaloarea transportului.

Limitare de responsabilitate

8.1. MEANGIRLS nu poate fi ținută responsabila în nici un fel în față niciunui Membru/Client care utilizează Site-ul sau Conținutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termeni și Condiții.

 

Forța majora și cazul fortuit

9.1. Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una din părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricărei dintre obligațiile care îi revin în baza contractului, daca neexecutarea obligației respective a fost cauzata de un eveniment de forță majoră.

 

9.2. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat, va aduce la cunoștința celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice masuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

 

9.3. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat de la aceasta obligație numai în cazul în care evenimentul o împiedică sa o duca la bun sfârșit.

 

9.4. Daca în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte daune-interese.

 

9.5. Partea care invocă evenimentul de forță majora trebuie sa facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului dar în limitele art. 9.3.

 

Litigii

10.1. Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc siturilor și/sau al oricărui conținut trimis de către MEANGIRLS Membrului/Clientului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declara de acord cel puțin cu prevederile “Termeni și condiții”.

 

10.2. Orice disputa cu referire la prezentele Termeni și Condiții care ar putea sa apară intre Membru/Client și MEANGIRLS se va rezolva pe cale amiabila, părțile depunând toate diligentele necesare în acest sens.

 

10.3. Orice disputa, de orice fel, care ar putea sa apară intre Membru și MEANGIRLS sau partenerii săi, se va rezolva pe cale amiabila. Daca aceasta nu va fi posibila, conflictul va fi soluționat de către instanța competenta, în conformitate cu legile romane în vigoare.

 

10.4. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nula sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

 

10.5. Prezentul document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația romana.

 

Dispoziții finale

11.1. MEANGIRLS își rezerva dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor termeni și condiții, cu notificarea prealabila a Membrului sau Clientului, acesta urmând a-și exprima acordul asupra modificărilor, în cel mult 3 zile. În cazul în care clientul/membrul nu își exprima acordul/dezacordul asupra modificărilor, în interiorul termenului de 3 zile, se va interpreta ca acesta si-a exprimat tacit acordul asupra tuturor modificărilor intervenite asupra prezentelor termeni și condiții.

 

11.2. În limita prevederilor Termeni și Condiții, MEANGIRLS nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului.

 

11.3. MEANGIRLS își rezerva dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natura și/sau legături pe oricare pagina a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.